Hjerneforskning & Følelseslivet

Neurobiologisk hjerneforskning har i de seneste årtier leveret naturvidenskabelige beviser for at et menneskes evne til at relatere til andre mennesker med indlevelse og følelsesmæssig forståelse er baseret på de følelsesmæssige relationer i de første leveår. 

Denne viden har dybdepsykologer haft siden Freud og Jung gjorde deres erfaringer og udviklede deres teorier, baseret på praktisk arbejde med ubevidste forestillinger, følelser og handlinger i deres klienters liv. 

Moderne neurobiologi har konsolideret denne viden med observationer af hvad der foregår i hjernens forskellige dele og dens komplekse, neurale netværk, når små børn kommunikerer følelsesmæssigt med deres omsorgsgivere. Fundamentet for vores følelsesmæssige voksenliv udvikles fra vi fødes til vores tredje år. Samspillet med vores omsorgsgivere i de første år af vores liv er afgørende for højre hjernehalvdels udvikling. Er samspillet med alle dets fine nuancer mangelfuldt på et eller flere områder, har det livslange konsekvenser for vores liv og samvær med andre.

Har vores omsorgsgivere for eksempel ikke været i stand til at forstå vores behov og signaler og imødekomme dem på passende vis, vil vi være kodet for livet til ikke at forvente at blive imødekommet og forstået af andre eller af os selv. Vi vil også have svært ved at forstå og imødekomme andre menneskers behov og signaler. Det er naturligvis vigtigt at tænke på at menneskelige relationer er meget komplekse og at der findes mange forskellige grader af ubalancer i dette samspil. 

Den gode nyhed i denne ”nye” viden er at hjernen er plastisk gennem hele livet, at hjernedele og neurale netværk kan udvikles senere i livet, hvis der arbejdes med følelsesmæssig udvikling på et dybt plan. Psykoanalytisk og neurobiologisk forskning har vist at terapi over flere år der arbejder med ubevidste forestillinger, handlinger, relationer og følelser kan udvikle højre hjernehalvdel og følelseslivet. Og at forbindelsen mellem højre og venstre hjerne halvdel (tænkeevnen) kan etableres, hvor den har været svært svækket, og styrkes væsentligt hvor den har været mindre skadet. Man kan med andre ord lære at reflektere bevidst over sine følelser og være mindre i sine følelsers vold.

DanishEnglish