Junganalyse/Drømme
I en jungiansk analyse søger vi ikke efter orakelsvar eller andre ydre autoriteter, men vi analyserer drømme, billeder eller andet ubevidst materiale, som kommer fra din egen indre verden.
Læs mere..
Kend dig selv
Hvordan kan dette oldgamle, græske mantra, som stod skrevet over indgangen til oraklet i Delphi, stadig appellere til os?
Læs mere..
Hjerneforskning & Følelseslivet
Menneskets evne til at relatere til andre mennesker med indlevelse og følelsesmæssig forståelse er baseret på de følelsesmæssige relationer i de første leveår.
Læs mere..
Undervisning
Eksempler på emner jeg underviser i:

Kulturelle og kollektive komplekser, som de kommer til udtryk i f.eks. dronningens gobeliner.

Sociale drømme: Om hvordan vi som drømmere kan tale sammen gennem vore drømme og de billeder og associationer der opstår i denne proces.
Læs mere..
Om mig
Læs dig fremtil alt om mig, fra min uddannelse til min nuværende karriere ved at klikke på nedenstående knap.
Læs mere..

Du behøver ikke have store psykiske vanskeligheder for at søge større selvindsigt gennem en jungiansk analyse/terapi. Trangen til at blive klogere på sig selv og andre er en sund og berigende livsindstilling, som en jungiansk analyse er særligt egnet til at støtte. Læs videre i afsnit ”Kend dig selv” og ”Jungiansk analyse”.

En jungiansk analyse/terapi kan også støtte dig hvis du lider af et eller flere af følgende symptomer eller tilstande: tomhedsfølelse, ensomhed, tristhed, træthed eller føler dig overbebyrdet med opgaver? Føles livet, arbejdet, parforholdet eller familielivet uoverskueligt? Føler du ikke der er umiddelbar sammenhæng mellem dine følelser eller tilstande og din nuværende livssituation? Eller synes du at det egentlig går meget godt med det hele, men alligevel er du ofte trist, bitter, vred, træt eller sover dårligt? Eller svinger du mellem at føle at du har styr på dit liv, værdsætter dig selv og din familie og det modsatte, at dit liv og dine relationer er belastende og dit selvværd lavt?

Depression, angst, stress, udbrændthed, spiseforstyrrelser, fobier, cutting, alkohol-, narkotika- og medicin-misbrug er symptomer på alvorlige psykiske lidelser, som kan have forskellig alvorlighedsgrad og kræve forskellige former for behandling på forskellige stadier i processen. En jungiansk analyse/terapi kan støtte dig uanset hvor i processen du er og uanset hvor alvorlige dine symptomer er. Da den jungianske psykologi er dybt forankret i psykiatrisk teori og praksis har den særlige forudsætninger for at forstå og analysere svære psykiske lidelser.

Er du kommet til et punkt hvor du ikke kan passe dit arbejde, dine studier, dig selv eller din familie bør du søge professionel hjælp. Din læge kan være en god begyndelse og vedkommende vil måske foreslå dig at søge hjælp hos en psykolog. Lider du f.eks. af en alvorlig depression vil lægen foreslå medicinsk behandling og måske henvise til en kortvarig psykiater- eller psykologbehandling, med offentligt tilskud. En sådan kortvarig behandling vil forhåbentlig medvirke til at du får det bedre, men du har måske en følelse af at noget væsentligt stadig ikke er blevet belyst eller forstået. Så kunne en jungiansk analyse eller terapi være en måde at komme videre på. 

Mange patienter jeg har arbejdet med, som enten stadig er depressive eller er blevet hjulpet ud af en svær depression med medicin og kortvarig terapi, giver udtryk for taknemmelighed for den hjælp de har modtaget. Samtidig giver de udtryk for at de har en følelse af en ”noget blev fejet ind under gulvtæppet”. Derfor har de opsøgt en terapeut som kan støtte dem i en længerevarende proces for at finde ud af hvad det noget handler om. 

Lægevidenskaben og den kognitive psykologi er dygtig til at stille diagnoser og beskrive symptomer, med andre ord til at skabe overblik over og kategorisere komplicerede menneskelige tilstande. Det er min erfaring at det enkelte menneskes psyke er et langt mere sammensat fænomen med en langt mere kompleks historie end hvad der kan rummes i diagnoser, i lægens konsultation eller en kortvarig psykoterapi.

DanishEnglish